MIEJSCE

Pokazy plenerowe Kino w Parku odbywają się na terenie za dawną szklarnią. Dokładne miejsce zostało zaznaczone na mapie obok.

Park Kolibki w Gdyni Orłowie
al. Zwycięstwa 291, Gdynia